QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

 1. Khi đăng ký làm thành viên của Cloud Gaming, tức là bạn đã đồng ý và chấp nhận tuân thủ mọi quy định của Cloud Gaming
 2. Cư xử hòa nhã và tôn trọng các thành viên khác trong Cloud Gaming
 3. Bạn không có quyền hoặc có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác tiếp cân, sử dụng các nội dung cung cấp trên Cloud Gaming.
 4. Khi phát hiện ra thành viên nào tham gia không tuân thủ một trong các quy định sử dụng, BQT có toàn quyền cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào Cloud Gaming hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức và không cần báo trước.
 5. Các liên kết tại Mạng xã hội Cloud Gaming có thể dẫn bạn tới các website khác, và bạn thừa nhận và đồng ý rằng Cloud Gaming không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc giá trị của bất kỳ thông tin nào do các website liên kết cung cấp.
 6. Cloud Gaming cam kết tôn trọng vấn đề bản quyền và liên tục rà soát nội dung do các Thành viên đưa lên.

Điều 2: Quy định về Ảnh đại diện (Avatar)

 1. Kích thước ảnh không quá 100x100 pixel, dung lượng không quá 30 KB
 2. Không được sử dụng ảnh có tính chất kinh dị, đồi trụy, khêu gợi kích động bạo lực, dâm ô, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, xuyên tạc truyền thống văn hoá Việt Nam.
 3. Không được sử dụng hình ảnh của danh nhân, vĩ nhân, ảnh của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước hay ảnh của kẻ xấu (được hiểu như: trùm khủng bố, phát xít hay tội phạm...).
 4. Những ảnh đại diện vi phạm lần đầu sẽ được thay bằng ảnh đại diện của Cloud Gaming. Các vi phạm tiếp theo sẽ bị khóa tài khoản.

Điều 3. Quy định về tạo nickname - username (Tên sử dụng)

 1. Không được đặt nickname theo tên của danh nhân, tên liên quan đến tôn giáo hay tên của các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước của nước CHXHCN Việt Nam, tên của kẻ xấu (được hiểu như: trùm khủng bố, phát xít, tội phạm...).
 2. Không được đặt nickname có ý nghĩa không lành mạnh, không trong sáng, gây hiểu lầm hay với mục đích bôi xấu, chế nhạo thành viên khác của cộng đồng Cloud Gaming.
 3. Và các quy định khác theo pháp luật hiện hành.

PHẦN II: QUY ĐỊNH VIẾT BÌNH LUẬN

Điều 1. Quy định về nội dung bình luận

Bạn cần xác nhận rằng tất cả các nội dung bình luận hoàn toàn thuộc trách nhiệm của bạn. Cloud Gaming đề nghị bạn đọc kỹ, chấp thuận và thực hiện nghiêm túc các quy định sau:

 1. Không tuyên truyền các nội dung vi phạm pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 2. Không dùng ngôn ngữ thiếu văn hóa, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam.
 3. Không tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.
 4. Không được sử dụng nội dung thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân hoặc vi phạm quyền riêng tư cá nhân.
 5. Không đăng tải, tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 6. Không đăng tải, tuyên truyền các nội dung vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền tác giả hợp pháp của các cá nhân và tổ chức khác.
 7. Không lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của Pháp luật.
 8. Không tạo ra và đăng tải lên các liên kết chứa virus máy tính hoặc các chương trình gây hại và phá hỏng máy tính.
 9. Không gửi các nội dung có tính chất Spam (như quy định tại Điều 2 Phần này).
 10. Chịu trách nhiệm về ý kiến, quan điểm đưa ra thảo luận trên Cloud Gaming.
 11. Trong tất cả bình luận không bàn về chuyện chính trị, tôn giáo, hay những đề tài dễ gây hiềm khích.
 12. BQT Cloud Gaming có quyền từ chối đăng tải hoặc loại bỏ, hoặc ngăn chặn truy cập tới bất kỳ nội dung vi phạm chính sách.

Điều 2. Quy định về spam

Những bình luận như mô tả dưới đây sẽ được liệt vào danh sách spam:

 1. Trong bài có lặp lại nhiều lần cùng một chữ, một ký tự hay một nhóm ký tự vô nghĩa.
 2. Gửi những bình luận có cùng nội dung (có thể do 1 nickname hoặc nhiều nickname lần lượt gửi).
 3. Nhiều bình luận có cùng một nội dung của 1 thành viên được gửi liên tiếp vào 1 blast trong thời gian ngắn.
 4. Chỉ có những emoticon (hình họa) hoặc các link, các ký tự không có ý nghĩa cụ thể, mà không viết bất kì thông tin gì khác.
 5. Cố tình chia nhỏ nội dung bình luận một cách không cần thiết. Mọi thành viên đều có quyền thông báo lên BQT những bình luận spam trên Cloud Gaming. BQT sẽ xử lí nghiêm khắc với mọi hành vi spam.
 6. Và những bình luận vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

PHẦN III: QUY ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 1. Quy chế xử lý các vi phạm

 1. Cloud Gaming có toàn quyền, vào mọi lúc, cấm hoặc từ chối tư cách thành viên trên Cloud Gaming hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức mà không cần báo trước, nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản quy định này.
 2. Với mỗi lỗi vi phạm, tùy mức độ, các thành viên sẽ được nhắc nhở tối đa 01 (một) lần bằng tin nhắn hay email, hoặc bị xóa bình luận mà không cần báo trước hoặc treo nick, khóa nick vĩnh viễn.

Điều 2: Các bước xử lý vi phạm

 1. BQT sẽ thông báo lỗi vi phạm của thành viên đó theo quy định, điều khoản nào của Cloud Gaming.
 2. Thực hiện xóa bài hay thông tin vi phạm của thành viên.
 3. Khi thành viên tiếp tục mắc những lỗi đã vi phạm, BQT sẽ treo hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn tùy thuộc vào mức độ vi phạm của thành viên.

Điều 3: Các vi phạm nghiêm trọng

Thành viên sẽ bị khóa nick, nếu vi phạm một trong các lỗi nghiêm trọng, bao gồm nhưng không giới hạn các lỗi sau:

 1. Vi phạm quy định trong việc đặt Nickname/Tài khoản, Avatar (Ảnh đại diện), khai báo thông tin cá nhân.
 2. Hành vi coi thường, lăng mạ, vu khống bất kỳ thành viên nào thuộc cộng đồng Cloud Gaming.
 3. Vi phạm các nội dung ở Điều 1, Mục II.
 4. Tham gia Cloud Gaming với mục đích quấy rối, phá hoạ

PHẦN IV: GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ BẢO ĐẢM

 1. Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi bị giới hạn bởi pháp luật. Chúng tôi không chứng thực, bảo đảm hoặc bảo hành cho bất cứ giao dịch thương mại hoặc dịch vụ nào thông qua Cloud Gaming mà không qua công cụ thanh toán của chúng tôi.
 2. Trong bất kỳ trường hợp nào, Cloud Gaming không chịu trách nhiệm về pháp lý hoặc người nào cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin trên Cloud Gaming.
 3. Cloud Gaming từ chối đảm bảo rằng toàn bộ, hoặc một bộ phận của Cloud Gaming không bị gián đoạn, không có lỗi, không có virus, đúng giờ, an toàn, ổn định hay bất kỳ nội dung nào là không an toàn cho bạn.
 4. Cloud Gaming không chịu trách nhiệm nếu thông tin được cung cấp trên Cloud Gaming đến hoặc chứa thông tin từ bên thứ ba, hoặc được các thành viên của Cloud Gaming đưa lên.
 5. Bạn hiểu và đồng ý rằng, việc sử dụng mọi thông tin từ Cloud Gaming là quyền quyết định của riêng bạn, và tất cả các yếu tố rủi ro của nó không thuộc trách nhiệm của chúng tôi.
 6. Bất kỳ tranh chấp hoặc bất đồng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng website Cloud Gaming hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết theo luật pháp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
 7. Bạn đồng ý chấp nhận mọi nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí (bao gồm cả án phí) ... có liên quan tới hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn đối với bất kỳ điều khoản nào trong bản quy định này hoặc từ việc sử dụng trái phép của bạn đối với Cloud Gaming.

PHẦN VI: LƯU Ý

 1. Quy định của Cloud Gaming có thể được thay đổi, cập nhật để phù hợp với từng thời kỳ, mong các bạn sẽ theo dõi thường xuyên để kịp thời biết những thay đổi của Cloud Gaming.
 2. Nếu còn thắc mắc và muốn tìm hiểu thêm các thông tin khác vui lòng gọi tới hotline 0886887488 (cước di động)